Bodeling ved ægteskabets ophør

Bodeling

Efter en beslutning om skilsmisse følger ofte en turbulent tid, hvor hovedet er fyldt med tanker af både følelsesmæssig og praktisk karakter.

Hvad skal man alt huske - her et lille uddrag:

 • Søg om separation/skilsmisse via Statsforvaltningen
 • Få delt økonomien op
 • Tag kontakt til banken
 • Foretag bodeling - I bør lave en skriftlig bodelingsoverenskomst, der underskrives af jer begge, og det er ofte en god idé at søge juridisk   rådgivning
 • Hvem skal have den/de faste ejendomme? Er gældsovertagelse muligt?
 • Pensioner - ændre begunstiget?
 • Testamente – ændringer – eller annulleres?
 • Kontakt SKAT, så I kan få ændret jeres indkomster og fradrag
 • Ændring af jeres forsikringer og øvrige abonnementer

Hvad betyder bodeling?

Er der fælleseje i jeres ægteskab, skal der i forbindelse med separation/skilsmisse foretages en såkaldt bodeling – altså en deling af jeres fællesejeformue. I skal også være opmærksomme på, at jeres formuefællesskab ikke ophører, den dag I flytter fra hinanden, men den dag Statsforvaltningen modtager jeres anmodning om separation/skilsmisse.

Hvad er et fællesbo? Et fællesbo er alt det ægtefællerne ejede under ægteskabet i fællesskab eller hver for sig.

Særeje er ikke omfattet af fællesboet. Hver ægtefælle tager sit særeje med sig.

Hvordan foregår bodelingen?

Udgangspunktet for bodeling i forbindelse med skilsmisse/separation er, at I skal dele den formue, I ejer hver især. De aktiver og passiver, I hver især ejer pr. ophørsdagen, indgår altså i bodelingen.

Når I skal foretage en bodeling i forbindelse med skilsmissen/separationen, opgør I, hvad I hver især ejer – jeres såkaldte bodel. Er en bodel positiv deles den ligeligt mellem jer. Er den negativ, foretages der ingen deling.

Der kan være tale om en skævdeling ved kortvarigt ægteskab.

Hvad nu hvis vi ikke kan blive enige?

Kan I ikke blive enige om bodelingen i forbindelse med skilsmissen/separationen (evt. via forhandling mellem jeres respektive rådgivere/advokater) kan bodelingen blive indbragt for Skifteretten og boet taget under offentligt skifte. Selvom nye regler trådte i kraft den 1. marts 2012, kan et offentligt skifte med en bobehandler stadigvæk være en dyr og relativ langstrakt affære.

Har I selv ordnet selve bodelingen og mangler kun overdragelse af ”ejendomme” til den ene part – kan LHN tilbyde at:

 • Lave en ”overdragelseserklæring” hvis I er enige om vilkårene for overdragelsen – underskrives af parterne
 • Indhente gældsovertagelse / godkendelse af overtagne lån
 • LHN anmelder og tinglyser overdragelse – parterne underskriver via NemID

 

 

 

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!