Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Mennesker

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der sikrer dig selv og dine nærmeste. Med en fremtidsfuldmagt kan du vælge en fremtidig værge, hvis du f.eks. bliver syg eller ramt af ulykke.

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv hvem der skal disponere på dine vegne, når du ikke selv er i stand til dette og den træder først i kraft, når du ikke længere kan tage vare på dig selv.

Hvordan adskiller den sig fra en almindelig fuldmagt?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når eller hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sine personlige og økonomiske forhold.

Det kan f.eks. være på grund af demens, alderdom eller anden sygdom.

Den eller de, der modtager fuldmagten kan med en fremtidsfuldmagt varetage alle interesser for fuldmagtsgiveren, hvis dette bliver aktuelt.

På den måde kan fuldmagtsgiveren skabe sikkerhed og tryghed for sin fremtid.

Hvorfor bør jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Vi håber alle, at vi bevarer et godt helbred, både fysisk og mentalt, indtil vi dør. Men vi ved alle godt, at der er en risiko for, at vi bliver syge og for, at vi på et tidspunkt i livet ikke længere vil være i stand til selv at varetage vores personlige og økonomiske forhold og derfor har brug for hjælp.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen. Du kan fx ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme hvem og hvad og om der kun skal være én fuldmægtig.

Du kan også vælge at udpege flere fuldmægtige, og du kan bestemme, om de skal handle i forening, eller om de skal kunne handle hver for sig indenfor hvert deres område.

Du kan f.eks. udpege én fuldmægtig til at tage sig af økonomien og én til at tage sig af de personlige forhold.

Hent folder HER

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!