Natur, miljø og klima

En stor del af Landdistriktsprogrammet giver tilskud til landbrugs- og naturarealer i det åbne land. Der gives tilskud til f.eks. etablering af ny skov pleje af græs- naturarealer og til etablering af vådområder. 

Eksempel på ordninger hvor vi har søgt tilskud til vore kunder

Særlige levesteder for bilag IV-arter

Formålet med ordningen er at sikre eller forbedre levesteder for arter på Habitatdirektivets bilag IV. De tilsagnsberettigede projekttyper har til formål at tilgodese markfirben, birkemus og padder på EU’s habitatdirektiv bilag IV.

Levende hegn og småbeplantninger

Formålet med ordningen er at yde tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der i landdistrikterne kan bidrage til at:

Bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter.

Bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier.

Bevare og fremme de rekreative værdier.

Etablere forbindelseslinier i landskabet og at øge andelen af småbiotoper. 

Bliv ringet op

Få en uforpligtende snak med en af vores rådgivere.

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Der er mange muligheder for at søge tilskud indenfor naturordningerne, så kontakt mig hvis du har en god ide eller et projekt du gerne vil ført ud i livet

Få vores nyheder direkte i din indbakke!
Cookie- og privatlivspolitik på www.lhn.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på lhn.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på lhn.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer