Miljø & Natur LHN's miljørådgivere yder også rådgivning til privatpersoner og -husstande.

Miljøforhold og landzonetilladelser

Græseng

Få overblik over dine miljøforhold

  • Små dyrehold
  • Spildevandsrensning
  • Jordvarme
  • Husstandsvindmøller
  • Høringssvar

Vi rådgiver om regler og muligheder.

Hvornår skal der søges om en landzonetilladelse

Ændringer der kan kræve en landzonetilladelse

  • Hvis du skal bygge nyt
  • Hvis du gerne vil udstykke
  • Hvis du ønsker at ændre anvendelse af bygninger
  • Hvis du gerne vil ændre anvendelse af arealer  

Husstandsvindmøller, udhuse, hobbylandbrug, pileanlæg, søer mm.  kan kræve en landzonetilladelse. Er du i tvivl om du bor i landzone, så kan du klikke på kommunens webkort eller tjekke din BBR-meddelelse.  

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!