Aktuelle og kommende tilskudsordninger

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Information

Oplysningerne på denne side er udelukkende orienterende. LHN påtager sig intet ansvar for kalenderens fuldstændighed eller rigtigheden af de oplysninger, der indgår i den.

Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller – Jagttegnsmidler

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere om tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller

Plant for vildtet

Ansøgningsfrister: Den 30. april for efterårsplantning og den 31. oktober for forårsplantning.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen.

Læs mere om plant for vildtet

Tilskud til biodiversitetsformål i skov

Tilskud til biodiversitetsformål i skov, der er over 50 år gammel.

Årets ansøgningsrunde for tilskud til skov med biodiversitetsformål åbner 15. marts 2022 og løber frem til 13. maj 2022. 

Private skovejere og kommuner kan søge om tilskud til aktiviteter i skov, der er over 50 år gammel, og som fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede, skovtilknyttede arter. Ansøgere kan få tilskud til skov med ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold.

Læs mere om tilskud til biodiversitetsformål i skov

Miljøteknologi 2022

Fra slut august kan du søge om tilskud til Miljø- og klimateknologi 2022. 

Ansøgningsrundens pulje er på hele 244 mio. kr. Runden åbner i slutningen af august og løber frem til oktober 2022.

Miljø- og klimateknologi, tidligere blot kaldet miljøteknologi, henvender sig i 2022 til følgende disse seks sektorer: svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl, kartoffelavl og gartnerier. Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række enkeltstående teknologier, som har en dokumenteret effekt.

Hvem kan få tilskud?

Landbrugere og gartnerier kan søge om tilskud til investeringer i nye miljø- og klimateknologier med henblik på at reducere miljøpåvirkningen fra bedriften. 

Ordningen henvender sig i 2022 til disse sektorer: 
•    svin
•    kvæg
•    æg/fjerkræ
•    planteavl
•    gartnerier

Få vores nyheder direkte i din indbakke!