Aktuelle og kommende tilskudsordninger

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Information

Oplysningerne på denne side er udelukkende orienterende. LHN påtager sig intet ansvar for kalenderens fuldstændighed eller rigtigheden af de oplysninger, der indgår i den.

Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller – Jagttegnsmidler

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere om tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller

Plant for vildtet

Ansøgningsfrister: Den 30. april for efterårsplantning og den 31. oktober for forårsplantning.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen.

Læs mere om plant for vildtet

Pleje af græs- og naturarealer

Pleje af græs- og naturarealer 

Forventet 1. oktober 2021 til 6. januar 2022. Du kan søge om udbetaling af tilskud for Pleje af græs- og naturarelaer (PLG) i Fællesskemaet, hvis du har et eksisterende tilsagn, der er startet i perioden 2016-2020.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

 

Miljøteknologi 2022

Fra midten af maj kan du søge om tilskud til Miljø- og klimateknologi 2022. 

Ansøgningsrundens pulje er på hele 244 mio. kr. Runden åbner medio maj og løber frem til august 2022.

Miljø- og klimateknologi, tidligere blot kaldet miljøteknologi, henvender sig i 2022 til følgende disse seks sektorer: svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl, kartoffelavl og gartnerier. Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række enkeltstående teknologier, som har en dokumenteret effekt.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!