Aktuelle tilskudsordninger

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Forventet ansøgningsfrist: 2. august - 2. februar 2021

Du kan søge tilskud til projekter i særligt udpegede Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som på nuværende tidspunkt ikke kan afgræsses.

Du kan få tilskud, der dækker op til 100 procent af dine udgifter, som er direkte relateret til projektet.

Som privat ansøger kan du få tilskud til den standardomkostning, der er udregnet for udgifter relateret til projekter om forberedelse til afgræsning.

Du kan søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med at:

  • Gennemføre rydning af tilgroede arealer for træer og buske
  • Forberede et areal til afgræsning

Du kan få tilskud til etablering af:

  • Hegn
  • Drikkevandsforsyning
  • Fangfolde
  • Elforsyning

Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig og lysåben natur. Med denne tilskudsordning kan de arealer, som er tilgroede eller mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, klargøres til afgræsning. Du har også mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift.

Læs mere HER

Vådområder og vandhuller - Jagttegnsmidler

Forventet ansøgningsfrist er den 31. januar 2021

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller.

Ønsker du at etablere en vandhul på minimum 600 m2 vandspejl, kan du opnå et tilskud på 15.000 kr. pr. projekt, hvis dit projekt godkendes.

Det må ikke være naturbeskyttet (§3) i forvejen. Man skal søge en landzonetilladelse ved kommunen, og klagefristen skal være udløbet, inden man sender ansøgningen om jagttegnsmidler ind til Naturstyrelsen, der har frist 31. januar.

Du skal derfor tænke fremad, så du kan få projektet beskrevet og få landzonetilladelsen på plads, i god tid til at søge tilskuddet hjem.

Læs mere HER

Der tages forbehold for diverse ændringer.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Miljø- og Naturrådgiver Louise H. Riemann.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!