Tilskud til forbedring af jeres arbejdsmiljø fra Arbejdsmiljøpuljen

Private virksomheder med op til 50 ansatte kan løbende søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Der er ikke en egentlig ansøgningsfrist til puljen. Der er afsat 105 mio. kr. årligt til puljen i 2022 og 2023.

Hvem kan søge om tilskud?

Du kan komme i betragtning til tilskud fra puljen, hvis du driver en lille privat virksomhed i Danmark med maksimalt 50 ansatte, er CVR-registreret og har en NemKonto. Private virksomheder er også erhvervsdrivende foreninger og selvejende institutioner.

Hvad kan der søges tilskud til?

Du kan søge om tilskud til nye projekter, der understøtter puljens formål om at forebygge nedslidning og arbejdsulykker. Du kan kun få tilskud til nye projekter og ikke allerede igangværende indsatser om forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden. Projekterne skal samtidig ligge inden for mindst ét af puljens tre indsatsområder.

De tre indsatsområder:

  1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker
  2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen
  3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

Der kan gives tilskud til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan få tilsagn om tilskud på 500.000 kr. pr. projekt svarende til 80 pct. af et projekt til 625.000 kr. Vær opmærksom på, at tilskuddet udbetales som de minimis-støtte.

De minimis-støtte

Tilskuddet udbetales som såkaldt ”de minimis-støtte” efter EU´s statsstøtteregler. Grænsen for, hvor meget de minimis-støtte din virksomhed kan modtage, afhænger af dit virksomhedsområde. Den generelle grænse er 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår. For virksomheder, der udfører vejgodstransport for fremmed regning, er grænsen på 100.000 EUR, og for landbrugsvirksomheder er grænsen på 20.000 EUR, mens grænsen for virksomheder inden for fiskeri og akvakultur er på 30.000 EUR.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgninger kan indsendes til Arbejdstilsynet indtil slutningen af 2023 og du må først igangsætte dit projekt, når du har modtaget tilsagn fra Arbejdstilsynet. Det betyder, at udgifter må først afholdes efter modtagelsen af tilsagnet og at fakturaer som dokumentation for de tilskudsberettigede udgifter kun kan godkendes, når de er udstedt efter datoen for modtagelse af tilsagn.

Du skal indsende din ansøgning online via Tilskudsportalen, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Når projektet er afsluttet, har du tre måneder til at indsende din anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Se indsatsområder HER

Login på tilskudsportal

Læs mere på arbejdstilsynet arbejdsmiljøpuljen

 

Rikke Nim Festersen

Rikke Nim Festersen
Administrationschef, HR & Kommunikation

Dir. tlf.: 73642902
Mob.: 24424490
E-mail: rnf@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!