Tilskudsordninger

Landdistriktsprogrammet føres ud i livet gennem en række tilskudsordninger. Tilskud kan søges af landmænd, virksomheder og andre med initiativer, der har til formål at styrke miljøet, konkurrenceevnen og som skaber bæredygtig vækst i landdistrikterne.

Vi vil gerne hjælpe dig med at søge tilskud til de forskellige ordninger som eksempelvis:

  • Miljøteknologiordningen
  • Økologiordningen
  • Farestalde 
  • Naturordninger

Tilskudsguide finder du nedenfor

Vigtigt i forbindelse med brug af tilskudsordninger

Ender du med at opnå tilskud til din investering, skal du være opmærksom. Forudsætningen for at kunne opnå og beholde det bevilligede tilskud er, at teknologien også svarer til det ansøgte.

Teknologier som kommer på Landbrugsstyrelsen teknologiliste lever op til fastsatte krav afhængig af hvilken orden der søges til. Derfor er det også vigtigt, at det er det ansøgte der investeres i. 

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!