Ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning 2023 er forlænget

Årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning er forlænget til 2. november 2023. Du sender stadig din ansøgning i Tast selv.

Nyhed fra lbst.dk - Landbrugsstyrelsen

Publiceret 22. september 2023

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde er åben, og vi har forlænget runden med en måned. Den lukker nu 2. november 2023, og flere kan derfor nå at ansøge. I år er der afsat 135 mio. kr. til ordningen fordelt på private og kommunale ansøgere.

Ansøgningsrunden for privat skovrejsning åbnede med en måneds forsinkelse 3. august 2023, fordi vi afventede den politiske godkendelse af vandområdeplanerne for 3. vandplanperiode. Det betyder, at runden blev forkortet, og flere ansøgere kan have svært ved at nå at indhente VVM-tilladelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som skal indsendes sammen med ansøgningen til tilskudsordningen. Derfor har vi forlænget ansøgningsfristen tilsvarende med en måned, så flere kan nå at ansøge. 

Du kan læse mere om dine muligheder for tilskud til privat skovrejsning i vejledningen og bekendtgørelsen, som du finder i vores Tilskudsguide på lbst.dk. 

Se tilskudsguiden for privat skovrejsning 2023 på vores hjemmeside

Du sender din ansøgning ind via Tast selv

Grundbetaling til skovrejsningsprojekter

Du kan søge grundbetaling i den femårige opretholdelsesperiode, efter du har fået udbetalt dit tilskud til skovrejsning. Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at dit skovrejsningsprojekt er med til at gennemføre vandplanerne, kan du søge om grundbetaling ud over den femårige opretholdelsesperiode. Vandplanerne er den samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø og et skovrejsningsprojekt kan f.eks. bidrage, hvis det ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning. 

Du kan orientere dig i vandplanerne for, om dit skovrejsningsprojekt ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning.  

Få vores nyheder direkte i din indbakke!