Miljørådgivning til deltidslandmanden Vi målretter vores rådgivning, så den passer til dig og dit landbrug.

Målrettet rådgivning til deltids- og hobbylandbruget

Miljørådgivning og naturrådgivning til deltidslandbrug

Hvad enten du overvejer at blive deltidslandmand, lige er blevet det eller måske har prøvet lykken i nogle år, så ønsker du sikkert mindre administration og en lettelse i en travl hverdag. I LHN  Miljø- og Natur har vi en bred erfaring i løsning af miljøopga­ver for landbruget og alle landbrug har miljømæssige udfordringer, som kan løses på flere måder. 

Som deltidslandmand kan du få hjælp til eksempelvis miljøforhold, drikkevandsboringer, spildevand, landzonetilladel­ser og myndighedskontakt. Udover dette har vi stor erfaring med Vand- og Natura 2000 planer, randzoner og vejledning omkring vandløbsforhold. 

Har du dyrehold, skal det anmeldes til kommunen. Med dyrehold, medfølger der af sagens natur også husdyrgødning, som altid skal opbevares, så der ikke er risiko for forurening af grundvand eller være til gene for omgivelserne.  

Hvad angå miljøkrav så kan man sagtens blive i tvivl om man lever op til gældende regler. 

Har du naturarealer, kan de afgræsses af landbrugsdyr, og vi kan hjælpe med de bureaukratiske regler i forbindelse med naturpleje.

Vi målretter vores rådgivning, så den passer til dig og dit landbrug. 

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Anmeldeordning

Anmeldeordning

Miljøvurdering

Miljøvurdering
Få vores nyheder direkte i din indbakke!