Udtagning af landbrugsjorder - LHN kan hjælpe dig

Ifølge Landbrugsaftalen skal der i Danmark vådgøres 55.500 ha og ekstensiveres 38.000 ha med randarealer. Det er dog landbrugets ambition at tage 100.000 ha lavbundsjord/kulstofrig landbrugsjord ud af drift i Danmark.

I brochuren ”Fakta og gode råd. Udtagning af landbrugsjorder” er der fokus på Kvælstof- og fosfor vådområderLavbundsprojekter samt projekter med Klima-Lavbund. Brochuren forklarer de elementer der indgår i udtagningen. Du kan også læse den kortere udgave i "Kort og godt om: Udtagning af landbrugsjord". Landbrugsstyrelsen har oprettet websiden www.udtagning.dk

Du kan som jordejer roligt gå ind i ejendomsmæssige- og tekniske forundersøgelser. Alt er baseret på frivillighed og der gennemføres ikke projekter inden alle har underskrevet i det udvalgte projektområde.

LHN kan hjælpe dig videre - kontakt udtagningskonsulent Louise H. Riemann

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få også mere info i folderne nedenfor

Besøg udtagningskonsulenternes hjemmeside på udtagningskonsulenterne.dk 

Få vores nyheder direkte i din indbakke!