Sønderjyske Vandløb

Vandløbssamarbejde i Sønderjylland

Sønderjyske Vandløb er et samarbejde mellem de sønderjyske landboforeninger LHN, LandboSyd, Sønderjysk Landboforening og Kolding Herreds Landbrugsforening samt Sønderjysk Familielandbrug. Samarbejdet skal varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet bedst muligt, og sikre en god og kontinuert dialog med kommunerne som vandløbsmyndighed.

Netværk af vandløbskonsulenter og folkevalgte

Sønderjyske Vandløb består af en styregruppe med et bestyrelsesmedlem fra hver forening, samt et netværk bestående af en rådgiver fra hvert rådgivningscenter.

 

Kontakt Louise H. Riemann, miljø- og naturrådgiver hos LHN, på tlf. 24 77 67 28.

 

Læs meget mere her og på www.soenderjyskevandloeb.dk

Uwe Matzen

Uwe Matzen
Bjerndrupvej 17, 6240 Løgumkloster Fritvalgt medlem. Repræsentant Sønderjyske Vandløb, TVSyds repræsentantskab og Åbent Landbrug

Dir. tlf.: 74743315
Mob.: 20728079
E-mail: uwe@lojtved.net

Få vores nyheder direkte i din indbakke!