Få rabat på timepris hos LHN planteavl

Ring og få 10 pct. rabat på timeprisen inden jul på din mark- og gødningsplan samt på gødningsregnskab og pesticidindberetning.

Vi er måske i lidt god tid, men vil så gerne se dig inden vores kalendere bliver helt overbooket. Så har du tid og lyst til en timeprisrabat på din mark- og gødningsplan samt på gødningsregnskab og pesticidindberetning, så ring i god tid og få en tid inden jul. Vi giver 10 pct. i rabat.

Men hvem skal indberette gødningsregnskab?

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret.

Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det gælder også, hvis du:

Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august 2019

Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august 2019

Ikke har brugt gødning

Hvis det er ok for dig, så giver vi 10 pct. rabat på timeprisen inden jul på din mark- og gødningsplan samt på gødningsregnskab og pesticidindberetning.

Og hvad med dine jordprøver?

Når du nu alligevel er her, så lad os få lavet en strategi for udtagning af jordprøver på dine marker. Vi tjekker om du har fået udtaget jordprøver inden for de sidste fire år og kniber dette, så lad os rette op på de faldende tal, før de bliver til problemer og koster udbytte.

Vi tager prøver inden for følgende tre kategorier:

GPS-prøver til gradueret kalkning: Der udtages 2 prøver pr ha og du får en meget nøjagtig kortlægning af variationerne hen over marken, både for Rt og næringsstoffer

Almindelige jordprøver: Her tages en prøve for ca. hver 3-5 ha., alt efter hvor ensartet marken er (90 kr. pr. standardprøve)

Lovpligtige prøver: For ejendomme med op til 230 kg N pr. ha - undtagelsesbrug

Skal du vælge GPS prøver eller vil du tage dem selv?

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø, Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Claus Erichsen

Claus Erichsen
Specialrådgivning

Dir. tlf.: 73642935
Mob.: 40315011
E-mail: ce@lhn.dk

Kristian Petersen

Kristian Petersen
Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642920
Mob.: 23372437
E-mail: krp@lhn.dk

Lise Wendt Moeskjær

Lise Wendt Moeskjær
Planteavls- og økologirådgiver, Teamkoordinator Team Deltid

Dir. tlf.: 73642924
Mob.: 51680313
E-mail: lim@lhn.dk

Selvudtagne prøver

Fordele: Billige

Ulemper: Unøjagtige - giver et groft gennemsnit for marken. Fører ofte til lidt for høj kalktildeling. Du skal selv lave arbejdet

Anbefalet til: Små marker, mindre ejendomme og meget ensartet jord

GPS prøver

Fordele: Meget nøjagtig kortlægning af variationerne hen over marken, både for Rt og næringsstoffer. Du får også et gradueret kalkkort til GPS-spredning af kalk, så over- og underkalkning undgås.

Ulemper: Antallet af prøver er i underkanten på varieret jord.

Anbefales til: Alle typer brug. Ejendomme med kartofler (kali), planteavlsejendomme (fosfor).

Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!