Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmægtig træder i dit sted, den dag du ikke længere kan varetage dine egne interesser.

Loven trådte først i kraft sidste efterår, så begrebet fremtidsfuldmagter og fremtidsfuldmægtig er ganske nyt. Men i realiteten er det en videreudvikling af de nuværende generalfuldmagter.

Med begge typer fuldmagt giver man en anden ret til at varetage ens personlige og økonomiske forhold, når man ikke selv kan tage stilling til tingene. Den væsentlige forskel mellem de to fuldmagter ligger i, at en fremtidsfuldmagt bliver offentligt registreret, ligesom f.eks. et testamente, mens der ikke er nogle lovmæssige krav ved oprettelse af en  generalfuldmagt, og dermed ikke krav om registrering.

De to centrale punkter i en fremtidsfuldmagt omhandler de økonomiske og de personlige forhold, og det endda i et ganske vidt omfang.

Angående økonomien så kan den befuldmægtigede få disposition over hele fuldmagtsgiverens formue bl.a. retten til at indgå retshandler, sælge boligen og forpligtige fuldmagtsgiveren ved optagelse af lån etc. På det personlige område kan bemyndigelsen omfatte ting som at give samtykke til behandling, transplantation og klage over enhver afgørelse vedr. fuldmagtsgiverens personlige forhold og pleje.

Den, der giver fuldmagten, bestemmer, hvilke områder, fuldmagten skal omfatte.

Virke skræmmende

Det kan virke skræmmende at lægge så meget magt i andres hænder, men fremtidsfuldmagten sikrer dels, at du, mens du er frisk og rørig, selv vælger den eller de personer, du er tryg ved at overlade ansvaret.

Ingen fremmede kan altså komme og disponere hen over hovedet på dig og Statsforvaltningen vil føre et såkaldt »hvilende« tilsyn med den befuldmægtigede, og kan gribe ind, hvis han/hun overskrider de givne beføjelser.

I øvrigt kan fremtidsfuldmagten ikke uden videre træde i kraft, og for det første skal du eller den befuldmægtigede anmode statsforvaltningen om det. Dernæst skal Statsforvaltningen vurdere om, din tilstand berettiger til det, de nærmeste pårørende skal høres, og endelig skal der indhentes lægelige oplysninger om dig. Først derefter har den fremtidsfuldmægtige bemyndigelse til at træde i funktion.

Hvornår er fremtiden?

Har man endnu ikke oprettet en fuldmagt bør man gøre det. Fremtidsfuldmagter er, som navnet indikerer, beregnet til at tage højde for noget, der sker ude i fremtiden, men ingen ved, hvornår fremtiden er NU, og så kan man havne i den situation, at Statsforvaltningen må beskikke en værge, fordi man ikke længere selv kan tage hånd om sin situation.

Læs hele artiklen HER

Bliv ringet op

Få en uforpligtende snak med en af vores rådgivere.


E-mail:

LHN magasinet

Læs hele artiklen og andre spændende nyheder HER

Få vores nyheder direkte i din indbakke!