Kontakt din kommune nu, hvis du ønsker et areal frigivet til et minivådområde i 2024

Fra 15. marts til 19. april 2024 kan du, som lodsejer, eller din udtagningskonsulent anmode din kommune om at frigive arealer, der ellers er udpeget til kommunale vådområder. De frigivne arealer kan du bruge til at etablere minivådområder.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen

Publiceret 18. marts 2024

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort udpegningskortet for minivådområdeordningen, der viser, hvor lodsejere kan søge tilskud til at etablere minivådområder i 2024. Næste ansøgningsrunde åbner i juni 2024. 

Du kan finde det nye udpegningskort på MiljøGIS under fanen ”minivådområder”. Kortet hedder 'Minivådområdekort 2024, før høring’.

Find kortet på MiljøGIS 

Det er Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, der har leveret datagrundlaget til udpegningskortet. Bemærk, at udpegningskortet er sendt i høring, og vi tager forbehold for mindre ændringer. 

Vil du søge tilskud til at etablere et minivådområde på et areal udpeget til kommunalt vådområde? 

På udpegningskortet kan du også se arealer, der er reserveret til de større, kommunale vådområdeprojekter. Det er arealer klassificeret som ’opland til lavbund i ådal’ og bliver i kortet vist som:

  • Betinget egnet (lysegrøn)
  • Betinget potentielt egnet (lysegul) 

Hvis du som lodsejer ønsker at søge om tilskud til at etablere et minivådområde i 2024 på et areal, der er markeret som 'betinget egnet' eller 'betinget potentielt egnet' i vores udpegningskort, så kan du eller din udtagningskonsulent lige nu anmode din kommune om, at de frigiver arealet. Kommunen skal senest 19. april 2024 oplyse til Landbrugsstyrelsen, om arealet kan bruges til et minivådområde. 

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt sender din anmodning til din kommune, som herefter vurderer din sag, og tager stilling til, om et minivådområde vil være et bedre virkemiddel på det specifikke areal end et stort vådområde.

Du kan læse mere om proceduren for frigivelse af arealer i vores faktaark

Planlæg gerne din ansøgning allerede nu, og få gratis hjælp fra din udtagningskonsulent

Det er en god idé at planlægge din ansøgning allerede nu, hvis du overvejer at søge om tilskud til etablering af et minivådområde i ansøgningsrunden 2024. 

Du kan få gratis hjælp til at søge om tilskud til etablering af et minivådområde hos udtagningskonsulenterne. Hvis du ikke allerede er i kontakt med en udtagningskonsulent, er det en god idé at kontakte én allerede nu. 

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!