Mangler du et ADR bevis, så du kan transportere farligt gods?

Publiceret 21. september 2022

Onsdag den 16. november kl. 12.30 til 16.00 kan du få opdateret dit ADR bevis på kurset Farligt gods her ved LHN.

Håndterer og transporterer man farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj, kræves der ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for, at man må løse opgaven.  Men har du ikke et kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og dig som arbejdsgiver.

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, kloakmestre, skoventreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj.

Vi bliver klogere på bl.a. viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods, sikker håndtering og optræden i en nødsituation, krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler og meget meget mere.

Der kræves ingen forhåndsviden om farligt gods og der er ingen eksamen. Efter kurset udstedes der kursusbevis, som er gyldigt i 5 år.

Tilmelding nødvendig senest mandag den 7. november kl. 12.00 til LHN på telefon: 7364 3000.

Læs mere om pris og tilmelding HER

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Juniorplanteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!