Miljø- og klimateknologi 2022 åbner til efteråret

Publicerer 20. juni 2022

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi åbner 18. oktober 2022. Du kan nu orientere dig i de forventede tilskudsberettigede teknologier på Tilskudsguiden.

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi er tidligere blevet udskudt på grund af yderligere kvalitetssikring af bekendtgørelsesgrundlaget. Da kvalitetssikringen er forsinket, udskyder Landbrugsstyrelsen nu ordningen til 18. oktober 2022.

Forbered dit projekt allerede nu

Inden ansøgningsrunden åbner, har du mulighed for at planlægge din næste investering. På Tilskudsguiden på lbst.dk kan du nu orientere dig i ordningens teknologiliste, hvor du kan se de forventede tilskudsberettigede teknologier for alle sektorer og indsatsområder. Bemærk, at teknologilisten endnu ikke har været i ekstern høring, og at der kan komme ændringer til den endelige teknologiliste som følge af denne høring.   

Hvornår er der nyt om ordningen?

Landbrugsstyrelsen forventer, at ordningens bekendtgørelse og vejledning sendes i høring i slutningen af juli 2022. Her vil du have mulighed for at bidrage med dine bemærkninger til ordningen.
Landbrugsstyrelsen opdaterer desuden løbende Tilskudsguiden på lbst.dk  med information.

Du kan her læse udkast til teknologilisten for de forskellige indsatsområder.

Bemærk, at teknologilisten endnu ikke har været i ekstern høring, og at der kan komme ændringer til den endelige teknologiliste som følge af denne høring.

Indsatsområde 1 til svin: Fremme dyrevelfærd

Indsatsområde 2 til svin: Ammoniakreduktion

Indsatsområde 3 til kvæg: Ammoniakreduktion

Indsatsområde 4 til fjerkræ: Ammoniakreduktion

Indsatsområde 5 til fjerkræ: Energireduktion

Indsatsområde 6 til planteavl: Pesticidreduktion

Indsatsområde 7 til kartoffelavl: Pesticidreduktion

Indsatsområde 8 til gartneri: Pesticidreduktion

Indsatsområde 9 til gartneri: Energireduktion

Indsatsområde 10 til gartneri: Næringsstofforbrug

 

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!