Pas på den natur, du har

Og det er faktisk let, siger LHN’s miljø- og naturrådgiver Louise H. Riemann. For det gælder om at gøre så lidt som muligt, når biodiversiteten skal blomstre.

Som en af bare otte lokale rådgivere på landsplan har Louise H. Riemann deltaget i en særlig uddannelse søsat af SEGES. Hensigten er, at rådgiverne skal kunne udpege og vurdere en ejendoms naturværdier, og derudfra foreslå, hvordan naturværdierne – hvis landmanden ønsker det – kan blive endnu bedre.

Et spændende projekt. En øjenåbner, kalder Louis Riemann projektet. -Landmanden er ikke nødvendigvis selv opmærksom på de muligheder for større naturindhold, som ejendommen gemmer på, siger hun. -Ved hjælp af naturtjekket kan vi udpege de områder for ham, og så efterfølgende i fællesskab finde ud af, om og hvordan områdernes naturindhold og biodiversitet kan øges.

Konkret redskab

-Med naturtjekket får landmanden faktisk et konkret redskab, han kan tage i hånden og arbejde efter og med, siger Louise Riemann. Rent praktisk består naturtjekket af et oversigtskort, hvor de vigtigste naturområder på ejendommen er indtegnet.

Hvert naturområde beskrives med en generel kommentar – eksempelvis, at ”skovsumpe og skove med naturlig hydrologi er en mangelvare i Danmark.” Dernæst noteres den specifikke status for det givne naturområde på bedriften og slutteligt anbefalinger for, hvordan området kan forbedres.

Hvert naturområde tildeles 1-10 stjerner sat i forhold til tiltag og areal. 10 stjerner er udtryk for den højst opnåelige naturværdi for den pågældende naturtype.

-For det er ikke alle naturområder, der kan score 10 stjerner, forklarer Louise Riemann. -F.eks. vil en natur- og artsrig eng altid have en højere naturværdi end et læhegn, som derfor rangerer lavere på listen. Men hun understreger samtidigt, at uanset hvilken naturtype der er tale om, og hvor mange stjerner den kan opnå, er det vigtigt at prioritere hensynet til naturen, så naturværdien øges på ejendommen.

Lad motorsaven stå

Pointsystemet skal guide både landmand og rådgiver til at vælge de mest effektive virkemidler i stedet for de mest populære. Blomsterstriber er populære, fordi de pynter i landskabet, men de bliver som oftest omlagt hvert år. Dermed når frø og insekter ikke rigtigt fodfæste. Så er det bedre at etablere noget mere permanent.

-På samme måde er der mere naturværdi i at lade udgåede træer stå, i stedet for at gribe til motorsaven, siger Louise Riemann. - Døde træer og dødt er leve- og bosted for insekter og fugle, som måske ellers ikke vil etablere sig.

Da naturtjek-projektet er støttet af bl.a. Fonden for Økologisk landbrug, retter projektet sig i første omgang til økologer. -Men, som Louise Riemann påpeger, - er modellen skræddersyet til at kunne bruges på alle typer landbrug – også de konventionelle. De LHN-kunder, Louise Riemann har lavet naturtjek-plan for i år får et opfølgende besøg i 2020, hvor der kan følges op på evt. spørgsmål.

Artiklen har været bragt i LHN Magasinet nr. 2 2019 - læs flere spændende artikler HER

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!