Heeft u werknemers?

U hebt met veel wetten en regels te maken, als je werknemers hebt.

Bv. Met de vakantiewet, ziektewet, regels bij het aannemen en opzeggen van werknemers, en heeft u een buitenlandse werknemer, kan het een uitdaging zijn om documenten zoals een verblijfsvergunning, burgerservicenummer en belastingformulieren te maken.

I.v.m doorbetaling van loon zijn er bv. ziekte, zwangerschap en loonkostentoeslag en ook andere regels en termijnen die in de gaten gehouden moeten worden.

LHN P&O en loondienst kan met deze opdrachten helpen die te maken hebben met uw werknemers zoals bv:

  • Arbeidsovereenkomsten en personeelsrechten
  • Ziekteovereenkomsten, zwangerschapsverlof en loonsubsidie
  • Regels bij buitenlandse werknemers
  • Studentenloon en studentencontracten
  • Aangifte doen en afrekenen van de belasting, arbeidsmarkt aanvullend pensioen, vakantiegeld en pensioenen
  • Aanmelden van werkongevallen
  • Het uitwerken van het personeelshandboek
  • Schema´s en de voorbereiding van ontwikkelingsgesprekken met werknemers en het uitvoeren van gesprekken over leiderschapsontwikkeling.
  • AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in de werkrelatie

 

 

 

Få vores nyheder direkte i din indbakke!