Vigtig - opdatering af din BBR-meddelelse!

I forbindelse med den kommende opdatering af ejendomsvurderingen og skattesystemet, har SKAT iværksat en landsdækkende kontrol af BBR-meddelelser i Danmark. Du er som ejer af en landbrugsejendom forpligtet til at opdatere dine oplysninger i BBR-registret.

Opdateringen sker, fordi oplysningerne i BBR-registret i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede til at kunne danne grundlag for en fremtidig ejendomsvurdering.

Det skal SKAT vide om din landbrugsejendom

  • Er nummereringen af dine erhvervsbygninger og tekniske anlæg placeret korrekt på luftfotoet?
  • Hvad bliver dine erhvervsbygninger brugt til?
  • Er der nogle af dine bygninger, der ikke er registreret?
  • Hvilke anlæg har du på din ejendom?

SKAT har behov for at vide, hvad hver enkelt bygning anvendes til og de registrerer visse typer tekniske anlæg, fx gylletanke, siloer og halmfyr. Oplysningerne i BBR anvendes både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter

Det er vigtigt, at din ejendom er registreret korrekt, da oplysninger i BBR kan udgøre en del af grundlaget for fx:

Bliv ringet op

Kontakt juniorskatterådgiver Sara Marszalek, som kan hjælpe med en opdatering af dine oplysninger i BBR-registreret.

Sara Marszalek

Sara Marszalek
Juniorskatterådgiver

Dir. tlf.: 73642919
E-mail: sma@lhn.dk

Tidsfristen for landbrugsejendomme

Under 35 ha 31. oktober 2018

Over 35 ha 31. december 2018

Ejendomsvurderingen

 Finansiering og bank

Byggesagsbehandling

Forsikring

Sådan sikrer vi, at din landbrugsejendom bliver registreret korrekt

Få gennemgået de konkrete forhold på din ejendom og dine oplysninger i BBR-registret sammen med os og

sikre dig på den måde, at koderne i BBR på bygningerne er de rigtige. Det giver dig den rigtige ejendomsvurdering og du undgår, at der opstår tvivl i forhold til, hvad der er afskrivningsberettiget.

Tidsfristen for landbrugsejendomme

Under 35 ha 31. oktober 2018

Over 35 ha 31. december 2018 

Få vores nyheder direkte i din indbakke!