Vi hjælper med alle typer ejendomshandler

Handel

Skal du købe eller står du i en salgssituation, så kan vi rådgive dig gennem alle juridiske forhold. Hvis du ønsker uvildig sparring, så kontakt os og vi gennemfører den tinglysningsmæssige del og handlenssituationen.

  • Grund
  • Arealoverførsel
  • Udstykninger
  • Landbrug 
  • Erhvervsejendomme
Vi sikrer dig bedst muligt

Hvis du som køber har fået en købsaftale på en ejendom, er det vigtig at få anført et advokat- eller rådgiverforbehold i aftalen. Dette betyder, at købsaftalen først er endelig, når din rådgiver har givet skriftligt godkendelse heraf.

LHN vil gennemgå handlens dokumenter og indkalder til et møde for at få afklaret sagens afsnit og bilag. Herefter kan vi vejlede dig med hensyn til de juridiske forhold i aftalen.

Når købsaftalen er godkendt, sørger vi for de nødvendige administrative ekspeditioner til bla. bank og ejendomsmægler, som sluttelig resulterer i et endeligt tinglyst skøde.

Hvis køber og sælger selv har kontakt og alle vilkår er aftalt og på plads, kan LHN hjælpe med eksempelvis tinglysning af servitutter, forkøbsret og andre byrder på ejendommen.

LHN ejendom og jura kan rådgive dig gennem alle de juridiske forhold, og som en naturlig del rådgiver vi også om arv, testamente og samlivsforhold. Dette gør vi for at sikrer dig bedst mulig. 

LHN ejendom og jura rådgiver såvel den private kunde som den erhvervsmæssige. Hvis du ønsker uvildig sparring og rådgivning, så kontakt os.

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!