Generationsskifte

Begrebet generationsskifte har skiftet karakter i de senere år. Tidligere blev generationsskiftet opfattet synonymt med, at den ældre generation skulle pensioneres, og at den yngre generation dermed skulle overtage ejendommen. 

I dag er billedet meget mere nuanceret. Færre ejer en ejendom hele deres liv, og det er blevet langt mere naturligt at tænke på ejendommen som et aktiv, man forvalter i en given periode, indtil det kan betale sig at overdrage den til en ny ejer – helt eller delvis. 

Et kig ud i fremtiden?
Hvad er dine drømme og overvejelser?
Skal et af børnene overtage ejendommen, eller skal den sælges i fri handel?

Planlæg i god tid

Der er rigtig mange spørgsmål, og ét af dem kunne være, om det skal ske nu eller måske først om 3 år. Men hvordan planlægges det?  

Ved at få udarbejdet en strategi, så kan du få et overblik over:

  • Skal der ske en overdragelse af hele virksomheden eller kun delvis?
  • Er der tiltag som bedst kan gøres af sælger, i stedet for næste generation
  • Skattemæssige forhold
  • Finansieringsmæssige overvejelser inden for familien eller ved tredjepart
  • Overdragelse ved helt eller delvis gave
  • Skattefri overdragelse / succeession
  • Arveretlige forhold, herunder overvejelser om ægtepagt og testamente

Et velplanlagt generationsskifte kan medføre en lempeligere beskatning og resultere i den mest tilfredsstillende løsning for din familie og ejendommen.

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Der skal stilles de rigtige spørgsmål i processen for at sikre et godt generationsskifte og vi kan hjælpe med at få afklaret nogle af de spørgsmål.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!