Skat er ikke bare skat

Vi kan hjælpe dig med at søge ydelser hos kommunen, ved dit forsikringsselskab eller ved din a-kasse. De spørgsmål som kan melde sig vedrørende offentlige ydelser, tilskud og arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne eller erstatninger ved personskade, vil vi gerne hjælpe dig med at få afklaret.

Skattelovgivningen influerer på de muligheder, der ligger i sociallovgivningen
Samspillet mellem skat og det sociale område er langt større, end mange antager. . Er de to områder ikke sammentænkt kan det have indflydelse på alt – lige fra mulighed for efterskoleophold til pensionens størrelse.

I sin kerne er socialjura det faglige grundlag for samspillet mellem offentlige ydelser og skat. Det betyder, at alle borgere en eller flere gange i deres tilværelse er i berøring med området. Netop derfor er det vigtigt at få optimeret sammenhængen mellem de to ting, fordi det har konsekvenser for størrelsen af den udbetaling, borgeren kan forvente.

Især for familier med børn er der muligheder, som alle måske ikke tænker over. De skattemæssige forhold kan betyde, om man som forældre kan få en friplads i daginstitutionen, tilskud til et efterskoleophold, der ofte er en stor økonomisk belastning for en familie, og som nævnt SU, mens den unge læser.

Penge til pensionistlivet

Også i den anden ende af tilværelsen – som pensionist – har socialjuraen betydning for det økonomiske råderum og derfor er det vigtigt med jævne mellemrum at tjekke, om ens pensionsopsparing er sat rigtigt sammen.

At have penge nok til at nyde livet som pensionist, er altid rart og mulighederne, både for opsparingen og den løbende udbetaling man får som 65+, er mange. Hensigten er, at få pengene til at række længst muligt, og der er forskellige regler for de forskellige pensionstyper.

Lidt en jungle

Ikke bare pensionsreglerne kan være lidt af en jungle at finde rundt i, medgiver Hugo Schmidt. Det gælder også de mange andre tilskudsordninger, som samfundet er baseret på.

Vi hjælper gerne med at skabe det overblik, du har brug for i din konkrete situation – uanset om det drejer sig om at søge ydelser ved kommunen, a-kassen eller forsikringsselskab.

Lars Hansen

Lars Hansen
Skatterådgiver

Dir. tlf.: 73642910
Mob.: 23109680
E-mail: lph@lhn.dk

Hugo Schmidt

Hugo Schmidt
Reg. revisor LD, Skatterådgiver

Dir. tlf.: 73642913
Mob.: 22976361
E-mail: hs@lhn.dk

Kender du dine rettigheder?

Dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og arbejdsløshed

Efterløn og skattefri præmie

Folkepension, delpension, førtidspension

Fleksjob og personlig assistance

Rådgivningsområder indenfor socialjura

Sociale pensioner

Ansættelse, ledighed og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Ydelser til børnefamilier

Tilskud og arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne

Erstatninger ved personskade

Genrationsskifte og arveret

Familierådgivning

Sociale ydelser til danskere i udlandet og udlændinge i Danmark

Få vores nyheder direkte i din indbakke!