Du kan med fordel tage billeder af din mark, hvis du slår din brakmark fra 1. april til og med 30. april

Vær opmærksom på, at det er en god idé at tage billeder med Landbrugsstyrelsens app, hvis du slår din brakmark fra 1. april til og med 30. april, så du har dokumentation, hvis du modtager en høring til efteråret som følge af den satellitbaserede kontrol af aktivitetskravet for grundbetaling.

Nyhed Landbrugsstyrelsen

Publiceret på lhn.dk 2. april 2024

Landbrugsstyrelsen har i 2024 simplificeret reglerne for slåningsbrak, så der ikke længere skal skelnes mellem forårsslåning og sommerslåning. Det betyder, at du ikke længere har mulighed for at indberette dine brakarealer med en afgrødekode for forårsslåning. Alle slåningsbrakmarker skal indberettes med afgrødekode ’310 brak, slåning’, og slås i perioden 1. april til og med 25. oktober. Vær opmærksom på, at der er en forbudsperiode mod slåning mellem 1. maj og 31. juli. 

Når du slår et areal, hvor der ikke er væsentlig forskel i højden af plantedækket før og efter en slåning er der risiko for, at satellitterne ikke kan se en slåning af brakmarken. Det kan være tilfældet, hvis det er en brakmark, der er udlagt første år.

Vi anbefaler derfor, at når du slår dine marker i april også tager billeder af det afslåede materiale med Landbrugsstyrelsens app. Husk, at du ikke må fjerne det afslåede plantemateriale fra marken. 

Høringer om manglende opfyldelse af aktivitetskrav

Landbrugsstyrelsen udsender høringer for manglende opfyldelse af aktivitetskravet for grundbetaling til oktober 2024. Du vil modtage en høring, hvis du har marker, hvor den satellitbaserede kontrol ikke har registreret en landbrugsaktivitet.  

Landbrugsstyrelsens app er geolokaliseret, dvs. den bruger din mobiltelefons GPS til at fastsætte på hvilke marker, du har taget dine billeder. Når du tager billederne med Landbrugsstyrelsens app, gemmer den billederne i dens indbyggede billedarkiv. 

Det betyder, at hvis du modtager en høring til efteråret, så kan du åbne høringen på Landbrugsstyrelsens app, og så tilknytte de billeder du tog i foråret til opgaven, og sende dem ind til os. På den måde kan du nemt og sikkert dokumentere, at du har slået din mark.

Bemærk dog, at det er vigtigt, at du ikke skifter telefon i mellemtiden, da billederne så går tabt.

Læs mere om Landbrugsstyrelsens app her 

Læs mere om kontrol af aktivitetskravet på grundbetaling her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til Landbrugsstotte-Geodata@lbst.dk.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!