Få et overblik over reglerne for småbiotoper i 2024

Få et overblik over, hvad småbiotoper er, og hvordan du kan modtage tilskud til dem i 2024. Vi har lavet en kort opsummering af reglerne – lige til at printe.

Publiceret 24. januar 2024

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen - lbst.dk

Du kan gøre en stor forskel for den natur, der er på din bedrift. Det kan du blandt andet gøre ved at skabe mere variation i plantedækket og ved at etablere flere ikke-produktive elementer på landbrugsmarker, som eksempelvis småbiotoper. Du har flere muligheder for at modtage tilskud til de småbiotoper, du etablerer. Det kan du læse om i en kort opsummering af reglerne på vores hjemmeside.

Læs kort om småbiotoper i 2024 på vores hjemmeside

Læs vores faktaark om bio-ordninger

Hvis du har lyst til at få et overblik over de bio-ordninger, du kan søge om tilskud til i 2024, kan du læse vores faktaark om dem. Du finder faktaarkene på vores hjemmeside om bio-ordningerne. Bio-ordninger er tilskud, du kan søge, hvis du gennemfører et grønt tiltag til gavn for miljø, klima og biodiversitet.

Find faktaarket for varieret planteproduktion her

Find faktaarket for økologisk arealstøtte her

Find faktaarket for biodiversitet og bæredygtighed her

Find faktaarket for ekstensivering med slæt her

Find faktaarket for miljø- og klimavenligt græs her

Mere information

Læs nyheden ”Læs de nye faktaark om bio-ordningerne”

Læs mere om bio-ordningerne i vores Tilskudsguide

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Kundechef, Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Hvad er en småbiotop?

En småbiotop er et område på en mark, som du kan vælge at lade ligge uden landbrugsaktivitet i hele kalenderåret – enten for et eller flere år. Småbiotoper kan på den måde få lov til at gro til med træer og buske, være våde eller bestå af højt græs. Du kan også aktivt vælge at tilplante dine marker med træer og buske, som vil være godt for biodiversiteten ved f.eks. at etablere nye læhegn på markerne.

Vær opmærksom på, at småbiotoper ikke er det samme som ’markkrat’, som er eksisterende naturarealer indenfor en landbrugsmark. Markkrat er et andet tilskudsberettiget element, som alene kan bruges under GLM 8-kravet.

Småbiotoper betragtes ikke som en landbrugsafgrøde og har derfor ingen kvælstofnorm.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!