Lovforslaget om registrering af arbejdstid er nu vedtaget

Publiceret 31. januar 2024

Folketinget vedtog den 23. januar 2024 lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, der forpligter alle arbejdsgivere til at registrere deres medarbejderes arbejdstid fra den 1. juli 2024.

Formålet er bl.a. at sikre at arbejdstidsreglerne overholdes, herunder at medarbejderne har krav på en ugentlig fridag, minimum 11 hviletimer inden for 24 timer og ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over fire måneder.

Krav til arbejdsgiver

Fra 1. juli 2024 skal arbejdsgivere have et objektivt og pålideligt arbejdstidsregistreringssystem, der som minimum opfylder følgende:

  • Mulighed for registrering af hver medarbejders daglige arbejdstid
  • Medarbejderen skal kunne se og tilgå egne oplysninger i systemet
  • Systemet skal opbevarer arbejdstidsregistreringerne i en løbende periode på 5 år efter den periode, som udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, hvilket vil sige ved udløbet af den 4-måneders referenceperiode

Loven stiller ikke krav om, hvordan registreringen skal fortages. Det betyder, at det er op til arbejdsgiver, om man vil bruge et elektronisk system eller om registreringen skal foregå manuelt, så længe ovenstående minimumskrav opfyldes.

Kontakt LHN HR & Lønservice hvis du har spørgsmål til de nye krav og eventuelle tidsregistreringssystemer.

 

Lise Søndergaard

Lise Søndergaard
Bogholderi & HR & Lønservice

Dir. tlf.: 73642928
E-mail: ls@lhn.dk

Rikke Nim Festersen

Rikke Nim Festersen
Administrationschef, HR & Kommunikation

Dir. tlf.: 73642902
Mob.: 24424490
E-mail: rnf@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!