Massiv søgning til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Ordningen ”rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning” blev massivt overansøgt i 2023. Finansieringen er nu på plads, så vi kan imødekomme de ansøgninger, der lever op til ordningens kriterier. Den store interesse for ordningen følger efter, at Landbrugsstyrelsen har udvidet hvilke arealer, der kan få tilskud til hegningsprojekter.

Publiceret 16. februar 2024

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen - lbst.dk

18. december lukkede ansøgningsrunden for rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Vi kan nu fortælle, at vi har modtaget 908 ansøgninger. Det er tre gange så mange ansøgninger, som blev modtaget på samme ordning i 2022.

Formålet med ordningen er at give tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer, som skal bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede arealer. Ordningen bidrager dermed til naturpleje og biodiversitet.

Det samlede projektareal, der er søgt tilskud til, er 10.800 ha stort.

Landbrugsstyrelsen imødekommer overansøgning og henter dermed ubrugte EU-midler hjem

Der er i 2023 ansøgt for mere end 80 mio. kr., men tilsagnspuljen for ordningen var 37,5 mio. kr. Heldigvis kan vi imødekomme den store interesse for ordningen.

”Vi er begejstrede over den enorme interesse for at få tilskud til naturpleje via ordningen. Det er jo en fantastisk nyhed for både det danske landskabs mangfoldighed og for biodiversiteten. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi på trods af overansøgning kan imødekomme de ansøgninger, der lever op til ordningens kriterier. Samtidig henter vi nogle af de ubrugte EU-midler hjem, så det er ren win-win,” siger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Ansøgningsrunden var ordningens sidste under EU’s landdistriktsprogram, inden den overgår til CAP-programmet i 2024. Da der er ubrugte EU-midler under landdistriktsprogrammet, har det givet Landbrugsstyrelsen mulighed for at bruge en del af dem til at imødekomme al overansøgning, der lever op til ordningens øvrige kriterier.

Landbrugsstyrelsens ændringer har medvirket til flere ansøgninger

Den store tilslutning til ordningen kommer efter, at Landbrugsstyrelsen med opbakning fra interesseorganisationerne har udvidet, hvilke arealer, der kan få tilskud til forberedelse til afgræsning.

Nye arealer, der blev tilsagnsberettigede i 2023, var:

  • Projektområder hvor minimum 0,1 ha havde en HNV-værdi (høj naturværdi) på 5 eller mere – uagtet om der også var overdrev eller nationalpark på projektområdet.
  • Projektområder hvor minimum 50 % af projektområdet havde etableringstilsagn til et vådområde- eller lavbundsprojekt. 

Der er flere grunde til, at vi har udvidet de tilsagnsberettigede arealer. Dels at ordningen havde potentiale til at give tilskud til flere projekter for at hjemtage ubrugte LDP-midler, dels fordi også andre lysåbne arealer uden for de særlige Natura 2000-udpegninger end overdrev og nationalparker har gavn af at blive plejet via græsning.

Det kan f.eks. være enge og lavbundsområder.

Landbrugsstyrelsen vil også gerne støtte op om, at de arealer bliver plejet. Via græsning kan vi passe på den eksisterende biodiversitet på arealerne og skabe levesteder for endnu flere arter af dyr, planter og svampe.

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Planteavlsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!