Nyt fra Haderslev Kommunes landbrugsgruppe

Du læser lige nu vores anden udgave af ”Nyt fra Haderslev Kommunes landbrugsgruppe”. Vi vil gerne låne lidt af din tid til at fortælle om, hvad der rør sig på landbrugsområdet. Nyhedsbrevet bliver sendt ud én til to gange om året. Vi giver dig et hurtigt overblik på maks to sider hver gang. I denne udgave kan du læse om etablering af nye anlæg til husdyrbruget der udløser godkendelsespligt, hobbybetonet dyrehold, kampagne tilsyn 2023 og kampagne tilsyn 2024.

Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune

Publiceret 8. februar 2024

Etablering af nye anlæg til husdyrbruget der udløser godkendelsespligt

Har du et godkendelsespligtigt husdyrbrug, så skal du være opmærksom på, at etablering af visse typer anlæg kan udløse krav om ny miljøgodkendelse/-tilladelse eller tillæg.

Hvis du har et samlet produktionsareal på mere end 100 m2 med tilhørende tilladt dyrehold (dog mere end 200 m2 hvis dyreholdet kun består af heste), og ønsker at etablere et anlæg til brug for husdyrholdet, fx en ridebane eller en brovægt til vejning af svin, så udløser det en ny godkendelsespligt.
Dette er også gældende for opførte anlæg, som endnu ikke er lovliggjort.

Visse anlæg og driftsbygninger kan etableres efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmelderordning i § 10, dette er fx halmlader, maskinhaller og malkerum.

Hvis du er i tvivl om et planlagt anlæg skal anmeldes eller udløser godkendelsespligt, så kontakt os eller din konsulent.

Hobbybetonet dyrehold

Et hobbybetonet dyrehold er et dyrehold, som ikke hører til husdyrproduktionen på samme ejendom. Det kan fx være 2 heste på et kvægbrug eller 5 får og 3 geder på en fjerkræbrug.
Hvis du har et husdyrbrug med en miljøgodkendelse, og du ønsker at udvide med et hobbybetonet dyrehold, så skal produktionsarealet anmeldes til kommunen. Eksisterende hobbybetonede dyrehold, som ikke er godkendt eller anmeldt tidligere, skal også anmeldes til kommunen.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning i § 14 giver mulighed for at etablere produktionsarealer på op til og med 25 m2 til hobbybetonede dyrehold. Ønsker du et større areal, kræver det en ny miljøgodkendelse/-tilladelse eller tillæg efter husdyrbrugloven.

 

Kampagnetilsyn 2023

Miljø besøgte i perioden 4. til 17. oktober 2023, i alt 11 landbrugsejendomme med henholdsvis heste, kvæg, svin og fjerkræ.

Tilsynene havde fokus på sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald.

Vi gennemgik forholdene sammen med ejer for blandt andet at undersøge, hvorvidt der blev kildesorteret, og om der var beholdere til de enkelte fraktioner. Vi havde en god dialog om udfordringer og spørgsmål vedrørende affaldshåndtering.

 

Vi havde vores affaldsfolder med ved tilsynene. Folderen opdateres løbende, og kan ses på vores hjemmeside:

Folder om affald i landbruget (haderslev.dk)

 

Der vil ud fra de gode erfaringer fortsat være fokus på affaldssortering, når der er miljøtilsyn, da vi kan se, at der er velvilje til at sortere, men også fortsat mange spørgsmål, som vi naturligvis hjælper med at besvare.

 

Kampagnetilsyn 2024

Vi har i år fokus på opbevaring af husdyrgødning  – herunder afløbsforhold og overdækning af husdyrgødning.

I januar 2024 har vi besøgt 12 husdyrbrug både med kvæg- og hestehold.

Vi har indskærpet flere forhold omkring manglende overdækning og ulovlige møddingspladser.

Det er derfor fortsat et fokuspunkt ved vores miljøtilsyn.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Haderslev Kommunes landbrugsgruppe på tlf. 74 34 34 34 eller landbrugssager@haderslev.dk

Fik du ikke læst Haderslev Kommunes landbruggruppes første nyhedsbrev, kan du finde det på www.haderslev.dk, eller sende en mail til landbrugsgruppen, så sender vi den som en pdf.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!