Nu kan du igen søge til Miljø- og klimateknologi

Publiceret 17. november 2023

Nu kan landbrug og gartnerier igen søge om tilskud til en række forskellige teknologier indenfor sektorerne svin,
kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri. Derudover kan der søges i en separat pulje, der har til formål at reducere ammoniakudledningen fra gylletanke. 

Den samlede pulje lyder på 570 mio. kroner, og der kan gives tilsagn om tilskud inden for følgende 10 indsatsområder:

  1. Reducere ammoniakudledning fra gylletanke – afsat 145 mio. kr.
  2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde – afsat 43 mio. kr.
  3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde – 70 mio. kr.
  4. Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde – afsat 13 mio. kr.
  5. Reducere energiforbruget i fjerkræstalde – afsat 45 mio. kr.
  6. Reducere pesticidforbruget i planteavl – afsat 180 mio. kr.
  7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl – afsat 25 mio. kr.
  8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier – 11 mio. kr.
  9. Reducere energiforbruget i gartnerier – afsat 33 mio. kr.
  10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier – afsat 9,5 mio. kr.

Du kan finde vejledning og teknologiliste på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her  

Du kan kun indsende én ansøgning om tilsagn om tilskud pr. indsatsområde pr. CVR-nummer.

Du kan således indsende flere ansøgninger pr. CVR-nr.: én ansøgning om tilsagn om tilskud i hvert indsatsområde.

Tilskudsgrundlaget i én ansøgning til et af indsatsområderne; 1, 5, 8, 9 eller 10, skal udgøre minimum 100.000 kr.  

Tilskudsgrundlaget i én ansøgning til et af indsatsområderne; 2, 3, 4, 6 eller 7, skal udgøre minimum 300.000 kr.
Hvis du indsender ansøgninger til forskellige indsatsområder, skal tilskudsgrundlaget i hver ansøgning være over minimumsbeløbet for det pågældende indsatsområde.

 I Miljø- og klimateknologi 2023 er der ikke et loft for tilskudsgrundlaget pr. CVR-nr.

Der ydes et tilskud på 40% af et på forhånd fastsat investeringsbeløb. 
Projektperioden varer et år og starter, når der er indsendt en ansøgning om tilskud. Der er ikke mulighed for forlængelse
eller projektændringer.

Puljen er åben til og med 31. januar 2024.


Ring til LHN hvis du vil høre mere om dine muligheder og ønsker hjælp til din ansøgning.

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!