Velbesøgt planteavlsmøde hos LHN

Årets første planteavlsaften blev afholdt med rigtig god opbakning og faglige indlæg som kom vidt omkring

Publiceret 9. februar 2024

Godt 40 landmænd deltog, da LHN den 6. februar afholdte en aften i planteavlens tegn. 

Nyt om EU-ansøgninger

Afdelingschef Hans Henrik Post gjorde under overskriften "Nyt om EU-ansøgninger" aftenens deltagere klogere på miljø og klimavenligt græs, ekstensivering med slæt 2024, økologisk arealstøtte 2024, varieret planteproduktion. Herudover hvilke omdriftsafgrøder, der kan opnå tilskud, ordningen "Biodiversitet og bæredygtighed 2024", læhegn og målrettet kvælstofregulering.

Resultater fra Landsforsøgene

Planteavlsrådgiver Kristian Petersen tog fat i følgende emner: Startgødning til vårbyg; tips til placering af gødning til vårbyg, effekter af placeret gødning og gødningstypers forsurende effekt. Biostimulanter er det det rene hokus pokus? Herunder biostimulanter til korn, forsøg med Blue N og Vixeran til Vinterhvede og forsøg med biostimulanter i vårbyg. Nitrifikationshæmmere - hvad siger forsøgene? Og sidst men ikke mindst opfordrede han de fremmødte landmænd til at tjekke deres kemirum. Der er sket en del ændringer i tilladelser til kemi pr. 31.12.23

Bræmmer og brak

Planteavlsrådgiver Thomas Krogh Rossen holdte et indlæg om bræmmer og brak; Hvad er bræmmer, hvad må vi på bræmmerne og hvad må vi ikke på bræmmerne, hvad kan vi bruge bræmmerne til. Hvad er brak, hvem skal have brak, hvad er de generelle krav til brak og hvilke muligheder er der for at opfylde de 4 % brak krav.

Nyt fra Tilskud, Miljø og natur

Aftenens sidste indlæg var med LHN's miljø- og naturrådgiver samt udtagningskonsulent Louise Hedegaard Riemann. Louise kom indover alle sine fagområder bl.a. med følgende overskrifter:

Miljøgodkendelser: Stipladsmodellen med produktionsarealer, gode fleksible godkendelser, ikke de store udfordringer i vores område, et godt samarbejde med kommunerne og mere fokus på støj.

Lov om hold af malkekvæg – gennemgang af lovens fokuspunkter

Markvandsboringer: HUSK du skal have en gyldig tilladelse og flueben i Mark Online skal passe med tilladelsen.  Langbrugsstyrelsen tjekker op på dette ved kontrolsager og manglende eller forkert tilladelse kan udløse en give gødningssag.

Tilskud – deltagerne fik et overblik over tilskudsordninger fx investeringsordninger, naturordninger og lavbundsordninger.

Nyt fra Sønderjyske Vandløb: SVL har regelmæssige møder med Syd- og Sønderjyske kommuner, følger med i høringer og nye regulativer mv. SVL tilbyder hjælp i vandløbssager og har et tilbud om støtte til drift af vandløbslaug.

Lavbundsarealer - Louise gav en status på fremdrift i udtagningen af lavbundsjorder og gjorde deltagerne klogere på forskellen mellem og mulighederne med Vådområde- og lavbundsordning og Klima-Lavbundsordningen.

 

Tak til aftenens deltagere for aktiv medvirken og god debat.

Kontakt LHN's rådgivere hvis du har spørgsmål til ovenstående overskrifter.

 

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Kundechef, Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Kristian Petersen

Kristian Petersen
Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642920
Mob.: 23372437
E-mail: krp@lhn.dk

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Planteavlsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!