Nyheder


EU giver Danmark ny kvægundtagelse

Pressemeddelelse Miljø- og Fødevareministeriet 29.3.17. De danske konventionelle kvægbrug må bruge undtagelse, der giver lov til at bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader.

Læs mere »

EU giver Danmark ny kvægundtagelse

Udgivet d. 29-03-2017


LHN’s landmænd har i gennemsnit en bedre indtjening og er i en bedre gældssituation -vil du også med på holdet?

Tilmeld dig NU til LHN’s Økonomi Årsmøde 2017 onsdag den 29. marts kl. 19.00. Vi får besøg af Arne Jørgensen områdedirektør fra Sydbank, og han vil fortælle om bankens syn på landbrugets situation. Chefredaktør og analytiker Hans Fink fra AgroMarkets gøre os klogere på priser og strategier på de landbrugsprodukter, der producereres. Der er mange spændende emner på programmet og du vil få masser af ny og brugbar viden med hjem.

Læs mere »

Udgivet d. 24-03-2017


Det er meget positivt, at sagen om grundvandsdata nu bliver undersøgt til bunds

Landbrug & Fødevarer hilser det meget velkommen, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu lancerer en ekstern analyse af grundvandet. En analyse, der skal undersøge, om myndighedernes overvågning af grundvandets kvalitet og indberetninger til EU har været korrekt. Det er en rigtig, men også nødvendig beslutning.

Læs mere »

Udgivet d. 24-03-2017


Efterafgrøders positive effekter opvejer de negative

De målrettede efterafgrøder giver et tilskud på 700,- kr./ha, og dette er attraktivt at tage med, når man skal udlægge et bestemt areal med efterafgrøder

Læs mere »

Efterafgrøders positive effekter opvejer de negative

Udgivet d. 14-03-2017


Ny bekendtgørelse om økologisk landbrug trådte i kraft 1. marts

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har samlet de fem bekendtgørelser med produktionsregler på økologiområdet, som styrelsen er ansvarlig for, til én enkelt bekendtgørelse.

Læs mere »

Ny bekendtgørelse om økologisk landbrug trådte i kraft 1. marts

Udgivet d. 09-03-2017


Vi kan og må ikke tillade det - sikkerheden i landbruget på katastrofal kurs

På LHN´s generalforsamling tirsdag den 28. februar var LHN formand Jørgen Popp Petersen rundt om mange landbrugsaktuelle emner bl.a. ”Sikkerhed i landbruget” og "EU".

Læs mere »

Udgivet d. 08-03-2017


Godtgørelse af elafgift

Hvis du skal have godtgjort din elafgift på din momsregistrerede virksomhed, så er der regler for hvordan din faktura skal se ud. Dette gælder specielt på el afregninger fra din el leverandør.

Læs mere »

Godtgørelse af elafgift

Udgivet d. 07-03-2017


LHN kom godt igennem endnu et svært år for landbruget

2016 har været endnu et år, hvor erhvervet har haft det svært. Det var også året, hvor antallet af konkurser nåede nye højder. Men trods disse forhold kan LHN igen i år melde om fremgang på en række forretningsområder, udtaler LHN’s direktør Tage Hansen.

Læs mere »

Udgivet d. 06-03-2017


MASTERCLASS – Kursustilbud til økologiske landmænd og driftsledere

Vil du gerne udfordres på din faglige viden? Går du med tanker om at optimere produktionen på din bedrift? Så er MASTERCLASS-kurserne lige noget for dig.

Læs mere »

Udgivet d. 28-02-2017


Hvordan synes du, EU’s landbrugspolitik skal være?

Du har nu mulighed for at byde ind med din mening om, hvordan EU’s landbrugspolitik skal se ud i fremtiden. Send dit bidrag til EU-kommissionen indtil 2. maj 2017.

Læs mere »

Hvordan synes du, EU’s landbrugspolitik skal være?

Udgivet d. 23-02-2017


L&F: Stor glæde over bred opbakning til ny husdyrlov

Når den nye husdyrlov torsdag vedtages i folketinget, så bliver det med bred opbakning. Alle partier på nær Enhedslisten, SF og Alternativet bakker op om den nye lov, som landbruget længe har efterspurgt. L&F 23. feb 2017

Læs mere »

Udgivet d. 23-02-2017


Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale lån

Erhvervsministeriet lancerer Dansk Landbrugskapital, efter at fire pensionskasser har givet tilsagn om at investere i fonden. Dansk Landbrugskapital er nu klar til at yde investeringslån for 1 mia. kr. til effektive landbrug, der er belastede af høj gæld. Nyhed Vækstfonden

Læs mere »

Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale lån

Udgivet d. 22-02-2017


Anmeldelse af fulde stalde i områder med stigende husdyrtryk

Ifølge forslag til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommuner fra marts 2017 ikke længere træffe afgørelser om vilkår i arealanvendelsen, da disse bliver overflødige med indførelsen generel regulering af arealerne den 1. august 2017.

Læs mere »

Anmeldelse af fulde stalde i områder med stigende husdyrtryk

Udgivet d. 15-02-2017

Få vores nyheder direkte i din indbakke!